Privacy & Cookie Policy

‘FauvesFantasy’ is een initiatief van Fauve Oberije.                                            Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring in bedrijf van FauvesFantasy en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over uw privacy, mag u contact opnemen met info@fauvesfantasy.com    

Artikel 1 | Wie zijn wij?
FauvesFantasy’ is een initiatief van Fauve Oberije
Een vrijetijds kunstenares, met meer ideeën dan ruimte
Adres: Ik werk vanuit thuis  & mag gebruik maken van een werkloods gelegen op een klein industrieterrein te Ganzeweide
Postcode en plaats: 6413 Heerlen
Op afspraak mag u het kunstwerk in het echt komen bewonderen.
E mail-adres
: info@fauvesfantasy.com    
KVK
: – – – – – – – –

Artikel 2 | Welke gegevens gebruiken wij?
Hier vind u een overzicht van de gegevens die wij ( ik zelf, evt. het verzendbedrijf, de bank etc.) verwerken, waarom we deze nodig hebben,          op basis van welke juridische grondslag                                                          en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken uw naam, e-mailadres, adresgegevens en bankgegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst.       Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zo kunnen wij De Kunst niet verzenden, als we niet over de gegevens beschikken.

De gegevens worden max.7 jaar bewaard (dit is het wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, email en de inhoud van uw klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de gegevens bewaren totdat deze klacht is afgehandeld. Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om je surfgedrag op onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren (zie artikel 6).

Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, verwerken wij, met uw expliciete toestemming, uw naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren we tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3 | Hoe verkrijgen wij de gegevens?
De genoemde gegevens verkrijgen wij van u als klant of websitebezoeker, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij bestelling van ons product.

Artikel 4 | Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om uw gegevens in te zien. Ter verificatie van uw identiteit kunnen wij u wel vragen om een bevestiging van uw identiteit, aan de hand van de app KopieID.
  1. Wijziging – U kunt een verzoek indienen, indien u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.
  2. Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van FauvesFantasy
  3. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal FauvesFauntasy uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  1. Geautomatiseerde verwerking – U mag ons altijd uw standpunt over een geautomatiseerd besluit van FauvesFantasy laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
  1. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@fauvesfantasy.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden. Wanneer er niet aan uw verzoeken kan worden voldaan, zal ik u spoedig/na onderzoek laten weten waarom het verzoek helaas afgewezen wordt.

Artikel 5 | Wie ontvangen jouw gegevens?
FauvesFantasy zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. We zullen uw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 6 | Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies kunnen uw apparaten niet beschadigen. FauvesFantasy maakt gebruik van functionele en analytische cookies. – Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. – Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics.

Wij maken gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Zie: het privacybeleid van Google en Google Analytics voor vragen hier over.

Artikel 7 | Slotbepalingen
FauvesFantasy behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop gegevens gebruikt worden, kunt u een e-mail sturen naar info@fauvesfantasy.com  Mocht u een klacht hebben over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, mag u dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.                    
https://fauvesfantasy.com/algemene-voorwaarden/